De WWFT of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Deze wet is bedoeld om bedrijven en het lokale publiek te verbieden geld wit te wassen of uit te geven aan terroristische activiteiten.

De WWFT verplicht de instellingen tot meldingsplicht en cliëntenonderzoek. Hier omvat de juridische term ‘instellingen’ 17 verschillende categorieën van handelaren, dienstverleners, onafhankelijke professionals, financiële instellingen en alle andere instellingen bij overheidsdecreet. De wet bevat bepalingen over het screenen van klanten, hun identificatie en verificatie, en het melden van ongebruikelijke transacties.

Doelstelling van WWFT

Het belangrijkste doel van de wet is om de integriteit van het financiële systeem te beschermen. Het financiële systeem is cruciaal voor elk land en als delen van dit systeem worden gebruikt voor het witwassen van geld ter ondersteuning van een misdaad of om terrorisme te financieren, wordt het vertrouwen van het publiek in dit systeem geschaad. De WWFT heeft dus niet alleen de opsporingsdiensten en de rechterlijke macht versterkt, maar ook de melders.

Risico – georiënteerde aanpak

De aanpak van WWFT is risicogericht. De entiteiten moeten de risico's van klanten en bepaalde producten inschatten. WWFT biedt deze entiteiten de mogelijkheid om de inspanningen af ​​te stemmen op de risico's. De interne voorschriften zijn maatwerk en worden strenger naarmate het ingeschatte risico toeneemt. De aanpak is verwerkt in de complianceregels van de entiteiten en past binnen het gebied van hun taak en verantwoordelijkheid.

Klantonderzoek

Vóór elke transactie moet de identiteit van de klant worden geverifieerd en vervolgens worden vastgelegd. Het is niet alleen voor de eerste transactie, maar ook van toepassing op specifieke incidentele transacties en langdurige relaties. Hoewel de entiteit niet bij elk bezoek om een ​​geldig legitimatiebewijs hoeft te vragen, nadat de identiteit van de klant is geverifieerd. Er is geen specifieke methode die door WWFT wordt gegeven om gegevens op te nemen.